"안해주면 바이든" is trending

Popular tweets on "안해주면 바이든".ไดโนเสาร์เกาหลี
@stitch_pololo
กำลังเป็นประเด็นร้อนมากกก ปธน."ยุนซอล"คุยกับ"ไบเดน"เสร็จ คล้อยหลังก็พูดปย.ที่มีคำหยาบออกมาซึ่งกล้องจับ"ทันทุกปย." 미국 국회에서 이새끼들이 승인 안 해주면 바이든이 쪽팔려서 어떡하나? ถ้าไอ้พวกสส.อเมริกาไม่เห็นด้วย แล้วไบเดนอายขายขี้หน้าจะทำไง https://t.co/dUWXXS0aH6
22 Sep, 09:45 AM UTC
เม้าท์มอยเกาหลี
@letstalkaboutKR
อันนี้คือคำที่ ยุนซอกยอล พูดเต็มๆ "국회에서 이새끼들이 승인 안해주면 바이든이 쪽팔려서 어떡하나" ถามคนเกาหลี บอกว่า นอกจากคำหยาบ คำว่า쪽팔려서 ก็ไม่ใช่แบบน่าอายธรรมดา จะฟีลแบบ ขายขี้หน้า ต้องอยู่ไม่ได้ ประมาณนี้เลย เป็นฟีลเม้าท์แหละ แต่ดันโดนจับช็อตได้พอดี คนก็เลยวิจารณ์กัน
22 Sep, 07:23 AM UTC
일상다반사
@DDxvNXZ
윤석열 진짜 이게 대통령이 말이안된다 차라리 날 시켜라 더 잘하겠다... 국가 정상들 모인 자리에서 "이 새끼들 승인안해주면 바이든 쪽팔려서 어떡하냐" 이러고있음 와...할말이없다 얘 어떡하냐 진짜 https://t.co/8W2NkFzJwc
22 Sep, 05:51 AM UTC
Ramhon / 람혼(襤魂) / 최정우 / Choe Jeong U
@rawscience
“이 새끼들이 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하나?” 미국 대통령 바이든과 48초짜리 ‘대정상회담’을 하러 간 자리에서 자신의 참모들에게 윤석열이 했던/쌌던 이 말을 해외언론들이 영어로 번역한 문장들, 이것이 내게는 ‘번역학적으로’ 매우 흥미진진하다.
23 Sep, 12:36 AM UTC
돌아온 코난
@schema35943103
<김은혜 대변인의 해명을 듣는 기자 표정> "국회에서 이 XX들이 승인 안 해주면 '바이든'이 쪽팔려서 어떡하나" '이 XX들'은 미국 의회가 아니라 더불어민주당에게 한 욕설이며, '바이든' 아니라 '날리면'이라고 해명ㅋㅋㅋ https://t.co/J8WC8miKlZ
22 Sep, 04:59 PM UTC
북미 민주포럼
@usminjooforum
[속보] 대통령실 "윤 대통령 막말(이 XX들이 승인 안해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하나), 우리 국회 야당을 향해 말한 것" 우리 국회 야당을 향해 막말 한거라고? 프랑스 AFP 통신 "윤 대통령이 주요 동맹국인 미국을 향해 폄하 발언을 했다" "이 XX들" 발언 "f***ers"로 번역해 외신들이 보도!! https://t.co/QsDMWW4YQ2
22 Sep, 10:46 PM UTC
Pensee
@rjfjdqoddl
윤석열 미 의회 욕설 <음성 추출본> "의회에서 이 새끼들이 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하나" 정확하게 들리는구만. 김은혜 이 미친년아. https://t.co/vnzTXh85dq
22 Sep, 06:31 PM UTC
Dwight S. Browning
@granite0
1. 대통령이 '국회 이 색기들'이라 지칭한 것 자체가 대참사. 아무도 미의회를 국회라 안함. 2. MBC, KBS는 청자에 따라 '안해주고 날리믄'으로 인식될 수 있음에도 굳이 자막으로 '안해주면 바이든'으로 내보냄. 만약 기망 의도있다면 전세계를 상대로 사기를 친 것으로, 담당자만 '날리믄' 안될 것.
23 Sep, 01:14 AM UTC
편전
@pyeonjeon
애초에 "승인 안해주면 바이든이"는 말이 되는데 "승인 안해주면 날리면" 이면 문장구조가 틀렸잖아 몇시간 동안 고생해서 가져온 실드가 저모양인게 진짜 한심함 https://t.co/M1keLiorIT
23 Sep, 03:42 AM UTC
눈물의호소: 개혁이 민생이다
@ShinnSamuel
윤석열이 미국 의회 “폄하 논란”에 휩싸였다 윤석열이 바이든 대통령을 만나고 나오는 자리에서 “국회 이Xx들이 승인 안해주면 바이든이 쪽팔려서 어떠커냐?” 발언한 영상이 확산되며 논란이 예상된다 카메라면 끄면 이준석 부터 아무에게나 이 ㅅㄲ, 저 ㅅㄲ는 밥먹듯 한다는 자(놈자)가 대통령?
23 Sep, 02:44 AM UTC
두통사람
@dutongsaram
황석희 번역가 인스타에 올라온 이 새끼들 승인 안 해주면 바이든 쪽팔려서 어떡하냐 의 영어 번역 분석글. 논란 되는 글 정말 최대한 피해서 올리시던데 직업이 직업인지라 입이 근질 근질 하셨나보다 ㅋㅋ https://t.co/4iTvMrDO8P
23 Sep, 03:55 AM UTC
이성을 찾아 주세요...제발!
@euniciasolution
"승인 안해주고 날리문 쪽팔려서"를 "미국 국회 쉐퀴들이승인 안해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하나"라고 조작 방송한 MBC...대한민국 공공의적으로 등극!
23 Sep, 01:15 AM UTC
빈무덤
@binmudum
윤석열이 바이든과 '48초 회담?' 마치고 나오면서 박진외교장관, 김성한안보실장에 "국회에서 이 새끼들이 승인 안 해주면 바이든 쪽팔려서 어떡하나?"며 말한 것이 AFP등 외신을 타고 전해졌다. 윤석열 '새끼'소리는 당대표든 미국의원이든 가리지 않는다. 술주정꾼 양아치가 대한민국 대통령이시다. https://t.co/BeBaDd7jw7
22 Sep, 03:45 PM UTC
구)북엇
@nordrhei38
이제 한국 만주당이 승인 안해주면 바이든이 쪽팔려지는 법안이 뭔지를 설명해야 함 ㅋ https://t.co/7RCjhpKtFK
22 Sep, 02:52 PM UTC
yh
@HoonLee81704843
윤씨”바이든 이라고 분명히 지칭했다 “김은혜의 거짓말. 소음을 제거한 윤씨의 목소리” /윤 대통령 "국회에서 이XX들이 승인 안해주면 바이든이 쪽팔려서 어떡하나" #윤석열 #바이든 #shorts https://t.co/24Of6RzFgI - @YouTube https://t.co/cYpJzrLrpA
23 Sep, 02:18 AM UTC
☺︎이효녀잼딸새끼^^7777☺︎
@gaeddal2da
다시들어보라는 건 무ㅓ야 놀토찍냐 정답 맞추면 뭐 주는데요 하야? <이 새끼들이 승인 안해주면 바이든 쪽팔려서 어떡하나> 정답 맞지 하야하세요
22 Sep, 02:44 PM UTC
종로구민 만배
@Jongno_9min
대통령 발언, 다시 들어보겠습니다 (출처 : KBS | 네이버 뉴스) https://t.co/Nfy0JZynfQ KBS가 윤석열 고화질 올려줌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ "국회에서 이새끼들이 승인 안 해주면 바이든이 쪽팔려서 어떡하나" https://t.co/3RAW5FTsDi
23 Sep, 04:20 AM UTC
길냥이 홀리
@holythealleycat
"승인 안해주면 바이든" vs "승인 안해주고 날리면" 바이든이니 날리면이니 따질 필요조차도 없다. 승인 '안해주면'이 너무 명료해서. 김은혜 이 싸구려년아 아나운서까지 했던 년이 "승인 안해주면 날리면"이 말이 된다고 생각하냐? https://t.co/6b7HxrlDhy
23 Sep, 03:06 AM UTC
김밥장수
@coreazang
국힘당 것들도 참 지능이 의심 되는게, 변명을 하려면 국회에서 이 새끼들이 승인 안 해주면 바이든”에” 쪽팔려서 어떡하나 라고 변명 했으면, 조사 하나만 바꿔서 문장의 뜻을 완전 바꿀 수 있었는데, 그걸 못함 ㅋㅋ https://t.co/Pz8Z3NzXtK
23 Sep, 02:33 AM UTC