#denieuwegroenerevolutie

#denieuwegroenerevolutie is trending on Twitter. Popular tweets on #denieuwegroenerevolutie.
See top twitter trends from Netherlands.

Erik Koldewey
@DowntoErik
‘Mijn grootste vraag gaat over het verdienmodel van de boer. Hoe kan ik boeren vragen rekening te houden met maatschappelijke vragen als zij daar geen boterham aan kunnen verdienen?’ @carolaschouten #denieuwegroenerevolutie @boerenfamilie #kringlooplandbouw Erik Koldewey's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 07:38 PM UTC
JohanLeenders
@leendersJohan
Zie hier de vrouwen van de toekomstige landbouw. Ze zorgen voor een heel inspirerende avond over #Kringlooplandbouw. Met onder andere, @IrisBouwers #DeNieuweGroeneRevolutie https://t.co/jatE4qqZe7
11 Feb, 08:49 PM UTC
De Kruif
@Nkruif
Minister Schouten wil import veevoer gaan verminderen. Dus. Dan zou ik willen vragen om betere wetgeving om reststromem te gebruiken. En vraag 2: verdwijnt sojamelk ook uit onze supermarkt dan ? #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:45 PM UTC
De Nieuwe Boerenfamilie
@boerenfamilie
Barbara Baarsma: "Er zijn heel veel ondernemers die voor een transitie staan. Maar die kunnen het niet alleen. Boeren hebben vrienden nodig." 👪 #denieuwegroenerevolutie #samenslimmerboeren
11 Feb, 08:37 PM UTC
Maarten Essenburg
@ikbenmaart
Nu kan niemand er meer omheen @JorisLohman, @joszismeets en de rest van team FH. Petje af voor deze fijne avond in @De_Zwijger 🙌🏻. Dit is de nieuwe @boerenfamilie ! #denieuwegroenerevolutie #denieuweboerenfamilie https://t.co/GHMArB0wEr
11 Feb, 07:26 PM UTC
Erna Krommendijk 🌾
@ernakrommendijk
Allemaal vrouwen over #kringlooplandbouw op het podium: twee boerinnen, twee hoogleraren, een bankdirecteur, een minister en debatleider. #denieuwegroenerevolutie Erna Krommendijk 🌾's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 09:12 PM UTC
Herenboeren
@herenboeren
Wat krijg je als je het wenkend perspectief van Ymke de Boer op 20 ha realiseert? Op een Herenboerderij met gemixte bedrijfsvoering, reststroom naar dieren, robots van onze partner @TUeindhoven, 500 consumenten als eigenaar? #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 07:58 PM UTC
Tjeerd de Groot
@TjeerdD66
Volle bak in @De_Zwijger! De Nieuwe Groene Revolutie Kringlooplandbouw, hoe dan? Antwoord van Carola Schouten: met Bodem, Beleid, Boeren, Bord, Bank en Biodiversiteit! #DeNieuweGroeneRevolutie https://t.co/Poreo5kKD4
11 Feb, 07:45 PM UTC
Martijn Visser
@MartijnVisserVN
“In een kringlooplandbouw zou de rol van het dier alleen moeten zijn om reststromen te consumeren, nu gebruiken we nog 1/3 van onze akkers voor veevoer” - Imke de Boer @WUR #denieuwegroenerevolutie Martijn Visser's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:03 PM UTC
Robert ten Kate
@RobertTenKate
Barbara Baersma: "We hebben ons voedselsysteem zó ingericht dat ons voedsel via een omweg uit Brazilië komt, omdat dat logistiek het meest efficiënt is." Just let that sink in for a brief moment.. #nbf #denieuwegroenerevolutie #kringlooplandbouw Robert ten Kate's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:37 PM UTC
Jacomijn Pluimers
@JacomijnP
"Onthoud de stapeling van beloning voor nieuwe #verdienmodellen voor #boerenmetnatuur " zegt @LEMVet #biodiversiteitsmonitor #samenvoorbiodiversiteit #denieuwegroenerevolutie Jacomijn Pluimers's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:57 PM UTC
Jeanet Brandsma
@JeanetBrandsma
Minister deelt heel mooi de dilemma's. Bv beter dierwelzijn kan tegelijk meer emissies geven. Grootste zorg vlgs minister om verdienmodel van de boer. #denieuweboerenfamilie #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 07:37 PM UTC
De Kruif
@Nkruif
Ik zie een CO2 heffing aankomen. Dus ook O2 beloning voor grasland, gewassen etc ? #DeNieuweGroeneRevolutie
11 Feb, 08:49 PM UTC
Ron Methorst
@ronmethorst
De boerderij mag niet parkeerplek zijn voor risico's die verbonden zijn aan #transitie. #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:25 PM UTC
Herenboeren
@herenboeren
Wat voor systeem hebben we met elkaar gecreëerd, vraagt Carola Schouten @minlnv zich af? #denieuwegroenerevolutie Herenboeren's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:40 PM UTC
RedVan
@Mudabuster
#denieuwegroenerevolutie dieren zijn essentieel RedVan's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 07:57 PM UTC
Herenboeren
@herenboeren
Wat krijg je als je het ondernemerschap verplaatst van de boer naar de burger? Van 50.000 boeren naar een veelvoud daarvan dus? #Farmingcommunities #denieuwegroenerevolutie https://t.co/4fKWydGKE4 https://t.co/5VqK0ZFGbL
11 Feb, 08:44 PM UTC
De Nieuwe Boerenfamilie
@boerenfamilie
Het Beleid (@carolaschouten), de Beesten (hoogleraar dierlijke productiesystemen Imke de Boer), de Biodiversiteit (@LEMVet) en de Bank (Barbara Baarsma) op een rij ✔ #denieuwegroenerevolutie De Nieuwe Boerenfamilie's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:50 PM UTC
Adinda Lodders
@AdindaLodders
Net als we na de oorlog voor een transitie stonden, staat de agrarische sector nu opnieuw voor een transitie. Daarbij hebben boeren vrienden nodig, met stabiele en constructieve partners, aldus Barbara Baarsma #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:30 PM UTC
Klaas Sietse Spoelstra
@klaassietse
Mooi! Het zijn vanavond alleen vrouwen op het podium in @De_Zwijger over de toekomst van de landbouw. Dat is ook #kantelendlandschap #DeNieuweGroeneRevolutie @KeningGreide
11 Feb, 08:17 PM UTC
Hilde Anna de Vries
@VriesHilde
'Zonder een gezonde aarde kunnen we niet voortbestaan en ook geen gezonde economie creëren,' aldus Imke de Boer hoogleraar Wageningen. 'In een kringlooplandbouw hebben dieren alleen een rol in het consumeren van reststromen en grasland.' #denieuwegroenerevolutie @De_Zwijger
11 Feb, 07:52 PM UTC
Anneke Rooth
@AnnekeRooth
Vrouwen in de landbouw hebben de toekomst! Steuntje in de rug voor @LauraBromet #denieuwegroenerevolutie Anneke Rooth's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:41 PM UTC
Klaas Sietse Spoelstra
@klaassietse
Verdienmodel discussie is een langspeelplaat die rond de landbouwtransitie te lang blijft hangen in dezelfde groef. Waar zit de 'taskforce' die dit met focus en dedication namens de boeren van NL gaat oplossen? Focus en doen ! #DeNieuweGroeneRevolutie @KeningGreide https://t.co/tghNlK5lTg
11 Feb, 07:49 PM UTC
Adinda Lodders
@AdindaLodders
Minister Schouten heeft discussieavond #denieuwegroenerevolutie geopend: hoe kunnen we systeem waarin we tegen zo laag mogelijke kosten, maar met veel negatieve bij-effecten, doorbreken? Haar belangrijkste zorg: een beter verdienmodel creëren voor boeren
11 Feb, 07:36 PM UTC
Hilde Anna de Vries
@VriesHilde
'Reststromenbeschikbaarheid zou uitgangspunt moeten zijn voor onze eigen consumptie dierlijke eiwitten. Dat betekent dat we hier veel minder dierlijke eiwitten moeten gaan eten,' stelt Imke de Boer van @WUR( zie stippellijn) @De_Zwijger #denieuwegroenerevolutie #minderismeer Hilde Anna de Vries's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:03 PM UTC
Erik Koldewey
@DowntoErik
Mooie avond bij @De_Zwijger! Inspirerend en nuttig. Vooral om de uitdagingen en dilemma’s nog eens te onderstrepen. Het #hoedan moeten we echt in de praktijk uitvinden. En dat gebeurt ook al veel. Kom op #ketenvaneten, blijf innoveren! @boerenfamilie #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 09:54 PM UTC
Erik Koldewey
@DowntoErik
‘De laagste marges in de #ketenvaneten zitten bij de boer. Daar is private equity echt niet in geïnteresseerd.’ #barbarabaarsma @boerenfamilie #denieuwegroenerevolutie #kringlooplandbouw Erik Koldewey's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:34 PM UTC
Erik Koldewey
@DowntoErik
‘De basis van ons voedselsysteem is plantaardige productie. En dieren kunnen gewassen en reststromen tot waarde brengen die wij als mensen niet kunnen consumeren.’ #imkedeboer @boerenfamilie #DeNieuweGroeneRevolutie #kringlooplandbouw Erik Koldewey's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 07:53 PM UTC
Erik Koldewey
@DowntoErik
‘En waarom moeten de marges van de boer omhoog? Om een goede boterham te kunnen verdienen, maar vooral ook om bij te kunnen dragen aan onze maatschappelijke vragen’. #barbarabaarsma @boerenfamilie #denieuwegroenerevolutie #kringlooplandbouw
11 Feb, 08:42 PM UTC
MeststoffenNL
@MeststoffenNL
@IrisBouwers van het @NAJKtweets op #denieuwegroenerevolutie 'als ik productief wil zijn moet ik ook specifieke gift kunnen geven in de vorm van kunstmest' geconcentreerdere vormen van stikstof zijn soms nodig. Hiervoor is technologische ontwikkeling belangrijk naar de toekomst MeststoffenNL's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 07:42 PM UTC
Merel Langelaar
@mlangelaar
Rol van het dier: verwaarden van biomassa die wij niet kunnen eten. Imke de Boer #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 07:56 PM UTC
Adinda Lodders
@AdindaLodders
Imke de Boer: uitgangspunt van kringlooplandbouw is optimaal gebruik van natuurlijke stoffen, minimaliseren van gebruik van eindige grondstoffen. Dieren kunnen hier rol in spelen, maar ook ons eigen huishouden #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 07:54 PM UTC
Erik Koldewey
@DowntoErik
‘Samenwerking is de basis om te komen tot oplossingen. Net als in de natuur. Daarom zijn we tot een #deltaplanbiodiversiteit gekomen’ @LEMVet @boerenfamilie #denieuwegroenerevolutie @biomimicrynl Erik Koldewey's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:17 PM UTC
MeststoffenNL
@MeststoffenNL
#denieuwegroenerevolutie @LEMVet over ecologie en biodiversiteit. Bending the curve: van biodiversiteit verlies naar herstel. Zoek naar stapeling van verdien modellen https://t.co/UYymuEY4sB
11 Feb, 08:19 PM UTC
Marijke Kuipers
@M_Kuipers
Hoogleraar Ymke de Boer: de p van planet moeten we als uitgangspunt nemen voor duurzaamheid. Reststoffen voorkomen. We moeten kijkennaar functionaliteit van het hele gewas. Ook veranderen naar mengteelten #denieuwegroenerevolutie Marijke Kuipers's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 07:51 PM UTC
Erna Krommendijk 🌾
@ernakrommendijk
We moeten echt aan de slag met Living labs en de overheid moet daar geld in steken, aldus @LEMVet #kringlooplandbouw #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 09:09 PM UTC
Knakdeworst
@knakdeworst
Imke de Boer (WUR): "Dit vraagstuk is zo complex. We moeten gaan kijken naar 'small wins', kleine stapjes tussen sectoren in Nederland." RE: Of dit #kringlooplandbouw dichterbij brengt, blijft de grote vraag. Disbalans systeem vergt écht grotere stappen. #denieuwegroenerevolutie Knakdeworst's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 09:14 PM UTC
Martijn Visser
@MartijnVisserVN
Mijn grootste zorg is het toekomstige verdienmodel van de boer - @carolaschouten #denieuwegroenerevolutie Martijn Visser's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 07:42 PM UTC
RedVan
@Mudabuster
Prachtige avond #denieuwegroenerevolutie RedVan's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 08:57 PM UTC
Arjan Bossenbroek
@A_Bossenbroek
Nu krijgt @IrisBouwers van de @NAJKtweets het podium. #denieuwegroenerevolutie Arjan Bossenbroek's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 07:39 PM UTC
Jacomijn Pluimers
@JacomijnP
En nu #samenvoorbiodiversiteit zegt @LEMVet Aan de slag met #livinglabs voor oa #boerenmetnatuur Doe mee én financier mee #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 09:10 PM UTC
MeststoffenNL
@MeststoffenNL
'Zo min mogelijk verlies van grondstoffen en benutten van reststromen om zo minder import van bijv. veevoer te hoeven doen' @carolaschouten bij opening van #denieuwegroenerevolutie maar ook hoe gaan wij om met het ruime aanbod van mest en gevolgen voor gebruik kunstmest MeststoffenNL's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 07:27 PM UTC
Macha Roesink
@macharoesink
@NicoVerduin .@Reddeboterbloem beste (biologische) plek waar de verbinding tussen burger en boer via voedsel plaatsvindt. Al 100 jaar in #amsterdam #denieuwegroenerevolutie opgeofferd aan #schiphol belangen .@d66amsterdam .@VVDAmsterdam .@groenlinks #pennywisepoundfoolish #grondexploitatie
12 Feb, 02:35 AM UTC
Macha Roesink
@macharoesink
.@Reddeboterbloem beste (biologische) plek waar de verbinding tussen burger en boer via voedsel plaatsvindt. Al 100 jaar in #amsterdam #denieuwegroenerevolutie opgeofferd aan #schiphol belangen .@d66amsterdam .@VVDAmsterdam .@groenlinks #pennywisepoundfoolish #grondexploitatie https://t.co/lWA9e38jcP
12 Feb, 02:35 AM UTC
E. van Reesch
@e_reesch
@LEMVet zei terecht dat we moeten stoppen met de slogan dat wij de wereld moeten voeden. De wereld wordt voor 70-80 % gevoed door kleine lokale boeren. Die moeten vooral niet uit de markt gedrukt worden óf tot export gedwongen door ons EU-handelsbeleid. #denieuwegroenerevolutie https://t.co/1WNlFYf78l
11 Feb, 11:07 PM UTC
Duurzame Week
@duurzame_week
@De_Zwijger vanavond: De Nieuwe Groene Revolutie Kringlooplandbouw, hoe dan? Met de 5 B's: Boeren, Bodem, Beleid, Biodiversiteit & Bank aldus @carolaschouten van @minlnv #denieuwegroenerevolutie #landbouw #kringlooplandbouw #duurzaamheid Duurzame Week's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 10:43 PM UTC
Karin Egberink
@KarinEgberink
De Nieuwe Groene Revolutie Kringlooplandbouw, hoe dan? Met de 5 B's: Boeren, Bodem, Beleid, Biodiversiteit & Bank aldus @carolaschouten van @minlnv #denieuwegroenerevolutie #landbouw #kringlooplandbouw #duurzaamheid Karin Egberink's photo on #denieuwegroenerevolutie
11 Feb, 10:41 PM UTC

See top twitter trends from Netherlands.

ekla Home | Countries | Trends | @eklabot

Trending on Twitter - Worldwide | Argentina | Australia | Brazil | Canada | France | Germany | Italy | Japan | Mexico | Netherlands | South Korea | Spain | United Kingdom | United States

© 2018, ekla.in. All rights reserved. Created on 12 February, 2019 at 08:30 AM UTC. This page will be automatically deleted in 15 days. Reach out to sid@ekla.in.
ekla's service is built on Twitter's APIs. ekla is not affiliated with Twitter, Inc. ekla's service is intended to augment, supplement or enhance the service provided by Twitter at twitter.com.